Dubbdäck

Dubbdäck är en speciellt anpassad vinterdäckstyp som fungerar väl på hala och isiga underlag. Fastborrade metalldubbar på slitytan ger större friktion och därmed ett bättre fäste på en isig körbana.

Fördel vid:

- Isiga underlag

- Körning i höga hastigheter, kurvor och inbromsningar

Nackdelar:

- Bromssträckan ökar på barmark, eftersom att friktionen mellan ståldubbar och asfalt är sämre än gummi och asfalt.

- På snö ger dubbdäck, som man kanske kunde tro, inget extra skydd, och vinterdäck ger då ett likvärdigt skydd.

- Det rullar sämre och drar med bensin än vanliga däck.

Begränsad användning

Dubbdäck har den nackdelen att de sliter mycket på vägbanan då is och snö saknas. Dubbarna river upp giftiga partiklar från körbanan och är en stor miljöbov under vinterhalvåret. Allt mildare vintrar leder till ännu större slitage på vägbanan, och i flera länder är dubbdäcken på väg att försvinna. I Tyskland råder totalförbud, och i Sverige är användningsperioden begränsad till 1 oktober – 30 april om det inte råder vinterväglag.

Visste du att?