Sommardäck

En ny bil levereras alltid med fyra likadana sommardäck. Sommardäcket är alltså den vanligaste däcktypen, som ska användas då det inte råder vinterväglag.


På ett nytt däck är mönsterdjupet 8-9 millimeter. Med mönsterdjup menas de spår i gummit som ger friktion mellan däckyta och vägbana, och efter hand som däcket slits ner minskar självklart mönsterdjupet. Minsta tillåtna mönsterdjup för sommardäck enligt svenska lagar är 1,6 millimeter.


Sommardäckssäsongen är långt längre än vintern, och ofta gör man fler långresor under sommarhalvåret. Detta leder till att sommardäck i regel slits ut fortare, och framåt november kan de vara rejält nedslitna. Många har inte en tanke på detta och kör på höstblöta vägar med under godkänt mönsterdjup och utan tillräckligt lufttryck. Tänk på att redan vid ett mönsterdjup på 3-4 millimeter har däck ett sämre våtgrepp, och ändå är det godkänt att köra ända tills mönsterdjupet mäter 1,6 millimeter!


Du mäter enkelt mönsterdjupet genom att använda en mätsticka som du kan få hos din däckleverantör. 1,6 millimeter är speciellt markerat. Slitagevarnarna är en inbyggd varningsfunktion som fungerar enligt följande: När mönsterdjupet har slitits ner så pass långt att det börjar bli en fara, kan man se att små spår i gummit träder fram. Slitagevarnarna är på nyare däck placerade vid 2,2 millimeters mönsterdjup, och när dessa är i nivå med mönsterdjupet är det dags att planera ett nytt däckinköp!

Visste du att?